Preventief injecteren

Hoe groter de bouwput(ten) van een project, hoe groter de kans op lekkages. Op verzoek richt Soil-ID Vochtwering op het bouwterrein een complete vochtbestrijding container in. Zo wordt de aanrij tijd tot het minimum beperkt en kan elk acuut probleem meteen worden aangepakt, direct na het ontstaan.

Een andere manier van preventief injecteren wordt bijvoorbeeld toegepast als er onder grondwaterniveau in betonvloeren moet worden gezaagd omdat er een trekpalen moeten worden gevormd. We zorgen voor een waterdichte afdichting van de boorgaten en staan standby bij het aanbrengen van de buizen. Voorbeelden: zie Mauritshuis en NAI.

In gebieden met een lage grondwaterstand injecteren we de funderingen van te renoveren of restaureren panden zodat optrekkend vocht geen kans krijgt.

Met constructieve waterglas-harder injecties kunnen we de bodem (zandgrond) onder en naast bestaande gebouwen verdichten en verharden. Met deze techniek worden verzakkingen voorkomen. Deze methode wordt ook toegepast om bouwputten te realiseren direct naast belendingen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in Amersfoort.

Met Soil-ID Injectietechnieken wordt het mogelijk.

Interesse?

Stuur een mail of beter nog: bel 030-2411517, dan kunnen we meteen concreet worden.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Webdesign: Webton.nl