Constructieve grondinjecties / Funderingsherstel

Constructieve waterglas injecties, ook wel permeation grouting genoemd, een techniek die in feite al eeuwenoud is. Vroeger werd vooral gebruik gemaakt van cement, tegenwoordig is het vooral waterglas dat in combinatie met een harder wordt geïnjecteerd onder bestaande bouwconstructies die door aanpalende bouwwerkzaamheden het gevaar lopen te verzakken. Het waterglas wordt op de bouwplaats gemengd met water en een dusdanig percentage harder dat een mengsel wordt verkregen dat zich goed met de bestaande zandkorrels mengt en alle daarin aanwezige poriën opvult zodra het met injectielansen wordt geïnjecteerd.

Het injecteren vindt op maaiveldniveau plaats, er wordt geen enkele vorm van overlast gegenereerd. De computergestuurde injectieapparatuur verzadigt de funderingsondergrond precies tot op het door de bouwconstructeur voorgeschreven niveau. De injectievloeistof verspreidt zich door de grond zonder druk uit te oefenen. De ruimte tussen de zandkorrels wordt opgevuld en daarna hardt de injectievloeistof uit. Het resultaat is een letterlijk keihard zandpakket. Deze techniek wordt toegepast om verzakte funderingen te stabiliseren.
Zie Funderingsherstel.

Met deze methode wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld een bouwkuip voor een kelder of ander bouwwerk pal naast een bestaand gebouw te graven. Zonder gevaar voor instorting of verzakking.

Soilid_funderingsversterking01

Funderingsherstel

Veel funderingsproblematiek komt voort uit veranderingen in de ondergrond. Als het grondwater daalt, dan klinkt de bodem in. Dat is één voorbeeld, maar ook intensief verkeer, de aanwezigheid van bomen of een slechte samenstelling van de grond kan tot funderingsproblemen leiden.

Soil-ID kan de bodem onder de fundering met waterglasinjecties zodanig versterken dat verdere verzakking wordt voorkomen. De gevolgen van de funderingsproblemen, scheuren in muren en dergelijke, kan dan ter hand worden genomen. Waterglas-harderinjecties zijn een voordelige methode om funderingsproblemen effectief aan te pakken. Voorwaarde is wel dat de bodem onder de fundering uit zand bestaat.
Meer weten over deze mogelijkheden? Zie onze website www.soilidfunderingsherstel.nl

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Webdesign: Webton.nl