Recente projecten, nieuwe ontwikkelingen en andere berichten

Aan het Amsterdamse Rokin heeft jarenlang een gebouw gestaan waar de Amsterdammers een hekel aan hadden: de Fortis Bank. Dat verfoeide pand is gesloopt en het maakt plaats voor twee warenhuizen: Marks & Spencer en Haussmann.

Architectenbureau Rijnboutt heeft het ontwerp gemaakt en Van Wijnen bouwt dit grote project dat aan de achterzijde wordt begrensd door de Nes. Aan de Nes staat een historisch gebouw, de Vleeshal. Deze ‘Vleeshal’ wordt niet afgebroken, maar gaat deel uitmaken van het grote bouwplan. Het voormalige Fortisgebouw is gesloopt tot op de keldervloer. Die laatste wordt gehandhaafd en daarop wordt de nieuwbouw gesitueerd, maar dat kan niet zonder slag of stoot.

De aanpassingen van de bestaande keldervloer zijn de eerste werkzaamheden ten behoeve van de warenhuizen in opdracht van de Ivy Group. “De komende tijd zullen er extra heipalen, lift- en roltrapputten en nieuwe poeren worden aangebracht in en onder de bestaande keldervloer. Ook deze werkzaamheden zijn complex in verband met grondwaterstanden e.d.”,  schrijft het architectenbureau. Complex? Dat klopt.

Om de bovenstaande voorzieningen aan te brengen moesten er in totaal negen doorvoeringen worden gemaakt in de bestaande betonvloer. Een lastige opgave gezien het feit dat er tegen de keldervloer een grondwaterdruk is van 6,0 meter waterkolom. Omdat bemaling op deze kwetsbare plek niet mogelijk is, werd gekozen voor een revolutionaire methode.

Aan de onderzijde van de keldervloer is in de loop der jaren een holle ruimte ontstaan variërend van 0,1 tot 0,5 meter. Oorzaak: het gebouw is gefundeerd op palen in de eerste zandlaag. De grond tussen de paalpunten en de onderzijde vloer is gaan inklinken. Ook is er bij het bouwen van de kelder circa 0,5 meter zand aangevuld.

Pompproeven wezen uit dat het bemalen van deze holle ruimtes en het verlagen van de spanningswater gelijk onder de vloer een onmiddellijk resulteerde in het zakken van het freatisch grondwaterpeil. En dus een gevaar dus vormt voor bestaande (houten) paalfunderingen in de omgeving. Dat gevaar moest bezworen worden.

Samen met ingenieursbureau GeoMet heeft Soil-ID daarom een plan ontwikkeld om bemaling gelijk onder de vloer toch mogelijk te maken, maar dan zodanig dat het freatische grondwaterpeil er niet door wordt aangetast.

Dat is gebeurd door de holle ruimtes gelijk onder de vloer volledig op te vullen met Dämmer (bentoniet/cement). Daarnaast is het onderliggende zand nagenoeg waterdicht gemaakt door een ring van waterglasinjecties aan te brengen langs de buitenzijde van de kelder. De daaronder liggende kleilagen zorgen voor de overige remming van het water.

De gekozen oplossing blijkt werkzaam.

Het uiteindelijke bemalingsdebiet is minder dan 1 m3 per uur! Het prachtige resultaat van een unieke combinatie van engineering, techniek en creativiteit, vinden we.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Webdesign: Webton.nl