Bouwen op historische grond in Den Bosch

Bouwen op historische grond in Den Bosch

’s-Hertogenbosch (Den Bosch) heeft een lange en rijke geschiedenis achter de rug. Het is dan ook historische grond waarin aannemer Heijmans een grote ondergrondse parkeergarage moest bouwen: Vonk en Vlam.
Het was in heel veel opzichten een apart project:

 • de vorm van de parkeergarage die bestaat uit een ‘wokkel’, een spiraalvormige hellingbaan die toegang biedt tot de garage;
 • de wokkel mondt uit in een verbindingstunnel die leidt naar de feitelijke parkeerruimte die plaats biedt aan meer dan 1000 auto’s;
 • de plek van de garage, op historische grond;
 • de restanten van de oude stadsmuren van de Den Bosch zijn in het plan opgenomen. De muur wordt gerestaureerd en maakt onlosmakelijk deel uit van het complex;
 • de aannemer moest de kwetsbare natuur in deze omgeving ontzien;
 • Er zijn onder meer zeldzame varens en vleermuizen te beschermen;
 • daarnaast heeft de opdrachtgever (de gemeente) bepaald dat de overlast voor omgeving en verkeer tot een minimum moest worden beperkt;
 • daarbij zijn er tal van technieken ingezet om de garage te realiseren:
 • diepwanden;
 • gecombineerd met vloeren van onderwaterbeton;
  op hun plek gehouden door trekpalen;
 • ter hoogte van de stadswal is gebruik gemaakt van de jetgrout techniek om wanden onder de historische muren te kunnen realiseren;
 • de oude stadsmuren blijven staan, ze rusten voortaan op de parkeergarage;
 • de gracht langs de stadsmuren wordt in ere hersteld, de gracht ligt boven de parkeergarage die meer dan 1000 auto’s kan herbergen.

Het is een werk dat vele weken in beslag neemt en daarmee is het meteen een van de grootste en meest veelomvattende werken van Soil-ID Vocht tot nu toe geweest.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Webdesign: Webton.nl