Westergasfabriek Amsterdam

De Westergasfabriek in Amsterdam is al heel lang niet meer als zodanig in functie. Gebouwen en terrein zijn tegenwoordig een aantrekkelijke hotspot voor feesten, partijen en festivals en in gebruik als locatie voor tv-opnamen zoals die van DWD.

Een gedeelte van de kelder kelder, 11 x 4 meter, onder een monumentaal kantoorgebouw van de gasfabriek werd niet gebruikt en stond vol water.

De helft van dit stuk kelder was voorzien van gemetselde vloer van 500 mm dikte met daarop de oude liftput. Die laatste komt te vervallen om plaats te maken voor 2 nieuwe liftputten waarvan de onderzijde ca. 30 cm in de bestaande vloer worden gesitueerd.

Uitgevoerde werkzaamheden: opvullen holle ruimte onder de vloer middels dämmer injectie, aanbrengen polyarcrylaat gelscherm onder nieuw te plaatsen liftputten. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt de liftputten te realiseren, zonder risico van watertoevoer.

De andere helft van de kelder is nog vloerloos, maar het bouwplan voorziet in de bouw van een constructievloer.waar in de nieuwe situatie wel een constructievloer moet worden gerealiseerd.

Om die mogelijk te maken heeft Soil-ID Vochtwering door middel van injecties een polyacrylaat scherm in het zandlichaam onder de kelder aangebracht. Dat maakt het mogelijk de kelder leeg te pompen.

In de praktijk bleek het oppervlak nog niet op alle punten hele dicht. Na-injecteren met dezelfde Polyacrylaatgel bracht uitkomst. De keldervloer kan daarna worden aangelegd.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Webdesign: Webton.nl